Luottamusmiesten palsta


Viisi kuukautta kestänyt kunta-alan neuvottelumyllyn jauhanta päättyi viimein, kun JHL:n edustajisto hyväksyi maanantaina 6. kesäkuuta syntyneen neuvottelutuloksen.  

Kolmevuotisen sopimuksen ensimmäiset palkankorotukset, yleiskorotuksena 46 euroa tai vähintään 2 prosenttia, kilahtavat JHL:läisten tileille jo kesäkuussa. Vuosina 2023 ja 2024 palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia. Lisäksi jokaiselle sopimusalalle tulee viisivuotinen palkkaohjelma. 

JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch totesi, että olisi ollut vastuutonta jatkaa riitelyä ja kurjistaa liiton jäsenten taloutta, kun hinnat nousevat ja inflaatio laukkaa. 

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

https://www.jhl.fi/2022/06/08/tallainen-on-kunta-alan-kolmevuotinen-ratkaisu-ja-tuleva-palkkaohjelma/Kangasalan kaupunki ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat tehneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen HÄLYTYSRAHAN maksamisesta.

Paikallista sopimusta sovelletaan sosiaali- ja terveyskeskuksen välittömään hoito- ja hoivatyöhön osallistuvaan henkilöstöön sekä kehitysvammahuollon asumisyksiköiden henkilöstöön. Lisäksi sopimusta sovelletaan Rekolan, Pentorinteen, terveyskeskuksen sekä Harjunsalon päiväkodin ateria- ja siivouspalveluhenkilöstöön. Sopimusta sovelletaan myös Harjunsalon päiväkodin henkilöstöön.


Lisätietoja löytyy intranetistä tai voipi kysäistä luottamusmiehiltä


EPÄPÄTEVYYSALENNUS


Selvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Asian taustalla ovat KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset koulutuksen puuttumisen perusteella tehtävistä palkanvähennyksistä. Kuntatyönantajat KT on tunnustanut asian julkisuudessa ja keskusneuvotteluissa.

Jos sinulla on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden  aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Luottamusmies voi saattaa asian eteenpäin paikallisneuvottelussa, jos kunta ei pelkän oikaisupyynnön perusteella suostu korjaamaan mahdollisia epäkohtia.


Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:

1. Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin KVTES:n palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka.**

JA

2. Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa olla enintään 10 prosenttia. Tämä edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain euronkin alarajan yli , alennusta ei saa tehdä. Jos kunnassa halutaan tehdä epäpätevyysalennus, on tehtävän vaativuuden arvioinnissa määriteltävä palkkataso työntekijälle. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

KT on huhtikuussa lähettänyt kuntiin ohjekirjeen, jolla se vaatii kuntia korjaamaan virheelliset epäpätevyysalennukset. KT:n kirjeeseen viittaaminen turvannee sen, että asiasta voidaan päästä sopimusratkaisuun, kunhan luottamusmiesten tietoon saatetaan kaikki mahdolliset palkkasaatavat.