Kangasalan seudun JHL 267 ry

TYÖSUOJELUVAALIT KÄYNNISSÄ KANGASALLA

ÄÄNESTÄKÄÄ!!

11.11-24.11 Työsuojeluvaalit

 

 

Kiky-tunnit ja työsopimuksessa sovittu työaika
 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 4.11.2019 ratkaisun Insinööriliiton jäsentä ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevassa asiassa. Ratkaisu koski työehtosopimukseen perustuvien ns. kiky-tuntien suhdetta työntekijän työsopimuksessa sovittuun työaikaan.
 
Kyseisessä tapauksessa työntekijän työsopimuksessa oli nimenomaisesti sovittu 37,5 tunnin viikkotyöajasta ja työnantaja oli työehtosopimukseen vedoten teettänyt työntekijällä puoli tuntia lisätyöaikaa viikossa. Työntekijä ei ollut antanut suostumustaan työajan pidentämiseen. Käräjäoikeus katsoi, että kiky-tuntien teettäminen oli vastoin työntekijän työsopimusta. Käräjäoikeus totesi myös, että sovellettavasta työehtosopimuksesta ei käynyt ilmi, että osapuolet olisivat sopineet ns. edullisemmuussäännön sivuuttamisesta, mikä olisi ollut edellytys sille, että työehtosopimuksen määräys voisi ohittaa työsopimuksen. Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle työsopimuksen rikkomisen johdosta aiheutunut ansionmenetys.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Työnantaja valittanee tuomiosta hovioikeuteen.

 

 

 

Tiedote teknisen keskuksen rakentamisen palvelualueen henkilöstölle ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen henkilöstölle

Työnantaja on huhtikuussa 2019 linjannut, että uudet avoimeksi tulevat palvelussuhteet, jotka tulevat nykyiselle tuntipalkkaisten työehtosopimuksen alueelle, muutetaan teknisten sopimuksen alaisiksi palvelussuhteiksi. Tavoitteena on palkanlaskennan ja työaikakirjanpidon kehittäminen. Muutoksella ei ole vaikutusta nykyisiin TTES-palvelussuhteisiin.

Lisäksi työnantaja ryhtyy valmistelemaan laajempaa uudistusta, jonka tavoitteena on siirtää pidemmällä tähtäimellä TTES-henkilöstöä teknisten työehtosopimuksen piiriin. Tämä edellyttää taustatyötä liittyen teknisten sopimuksen järjestelmän laajentamiseen (uudet tehtävänkuvat ja vaativuuden arviointi).

Työnantaja tulee vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 aikana tarjoamaan TTES-alueen henkilöstölle mahdollisuutta siirtyä teknisten sopimuksen alueen työntekijöiksi. Mahdollinen muutos on työntekijöille vapaaehtoinen ja siitä tullaan informoimaan henkilöstöä valmistelutyön edetessä.

 

 

 

JHL ja muut ammattiliitot saivat työtaisteluillaan aikaan sen, että hallitus peräytyi aikeestaan heikentää yhdenvertaisuutta romuttavaa irtisanomissuojaa kaikissa korkeintaan 10 hengen yrityksissä.

 


 

 

EPÄPÄTEVYYSALENNUS

Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely on lopetettava.

Katso luottamusmiespalstalta lisätietoa ja ota yhteys luottamusmieheen.

 

 

 

Muistathan päivittää jäsentietosi JHL:n rekisteriin, näin saat varminnin tietoa tapahtumista!

Tästä koulutuksiin

Tärkeä tiedotus jäsenistölle!!!

Nyt kannattaa käyttää hyväksi JHL:n moinipuolista koulutustarjontaa!

mm:

  • edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi
  • yhdistys- ja kansalaistoiminnan kurssi
  • harrastetoimintaan kiinnitetyt JHL tutuksi -kurssit, esimerkiksi valokuvaus tai liikunta
  • hyvinvointiin liittyvät virkistysviikonloput
  • ATK-taitojen parantamiseen liittyvät kurssit sekä
  • ammattialojen erilaiset koulutuspäivät.

Tästä pääset liiton jäsenpalveluuun

Käy päivittämässä jäsentietosi!

Ajankohtaista tietoa

PDF-tiedostoJäsenilta.pdf (1000 kB)

Marraskuu 2019

Marraskuu 2019
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30