Kangasalan seudun

 JHL ry 267

Ajankohtaista:

Ammattiliitot JHL ja Jyty, JUKO ja KT ovat saavuttaneet kunta-alalle neuvottelutuloksen 6. kesäkuuta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, sekä Julkisen alan unioni JAU (=ammattiliitot JHL ja Jyty) ovat saavuttaneet sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvan neuvottelutuloksen erillissopimuksesta maanantaina 6. kesäkuuta.

Seuraavaksi neuvottelutulos siirtyy neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan, jos kaikkien järjestöjen hallinnot hyväksyvät neuvottelutuloksen.

Ammattiliitto JHL:n edustajisto hyväksyi tiistai-iltana sovittelulautakunnan tekemän sovintoesityksen kunta-alan työehtokiistaan. Esitys hyväksyttiin sillä ehdolla, että muutkin osapuolet sen hyväksyvät. Edustajiston ratkaisu ei ollut yksimielinen. Äänestysluvut olivat kuitenkin selvät: 67 edustajaa äänesti hyväksymisen puolesta, 27 hyväksymistä vastaan. Myös yksi tyhjä ääni annettiin. SOTE ry ei hyväksynyt esitystä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO irtisanoi keskiviikkona 11.5. kunnallisen pääsopimuksen. Pääsopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomisaikana pääsopimusta noudatetaan ja sovelletaan kaikilta osiltaan. Säännöt koskevat kaikkia sopimusosapuolia.

Kunnallisessa pääsopimuksessa on määräyksiä muun muassa siitä, miten paikallinen sopiminen tapahtuu ja miten erimielisyydet ratkaistaan. Näitä pykäliä noudatetaan normaaliin tapaan kuten tähänkin asti. Työpaikoilla ei tässä vaiheessa ole syytä muuttaa toimintatapoja.

Pääsopimuksen irtisanominen liittyy tarpeeseen muuttaa sopimuksen sisältöä. Muutoksia tarvitaan, koska hyvinvointialueet aloittavat palvelutuotantonsa vuoden 2023 alussa.  Vanha pääsopimus pitää irtisanoa, jotta uusi sopimus voidaan solmia.  Sopimus raukeaa JUKO:n irtisanomisilmoituksella kaikkien osapuolten osalta. Myös JHL pitää sopimuksen irtisanomista välttämättömänä sopimusteknisenä toimenpiteenä.Ihanaa kesää!

Liity jäseneksi

JHL:n jäsenenä saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. JHL neuvottelee, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Jäsenenä saat myös monia jäsenetuja käyttöösi.

JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutus tarjoaa monipuolista turvaa matkoilla ja vapaa-ajalla.

Liittyessäsi JHL:n jäsenkesi liityt myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, ja sinulla on mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.