Kangasalan seudun JHL 267 ry

Kevät saapuu pikkuhiljaa!

Järjestelyeräneuvottelut ovat käynnissä, huhtikuun aikana saadaan neuvottelut päätökseen.

Mahdolliset korotukset maksetaan takautuvasti 1.4. alkaen

 

KIKY-tunnit on lusittu :)

Palataan "vanhoihin" viikottaisiin työaikoihin !!!

Milloin kiky- tunnit poistuvat? Kiky-tunnit eli 6 minuutin työpäivän pidennys tai 30 minuutin pidennys viikkotyöaikaan poistuu 30.8.2020. Mikä on tämän jälkeen työaikani pituus?

31.8.2020 lukien:

• Yleistyöajassa työaika on 31.8.2020 lukien 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

• Toimistotyöajassa työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

• Jaksotyöajassa työaika on 2 viikon jaksossa 76 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon työaikajaksossa 114 tuntia 45 minuuttia ja 4 viikon jaksossa 153 tuntia.

• Liitteessä 18 työaika on 38 tuntia 15 minuuttia.

Tasoittumisjaksoa käytettäessä uudet lyhemmät työajat otetaan käyttöön lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

 

 

 

 

Valtioneuvoston 30.4. ja 4.5.20 tekemien linjausten johdosta Kangasalan kaupunki työnantajana on perunut suunnitellun lomautuksen, koska valtioneuvoston linjauk-sen nojalla aiemmin päätettyjä rajoituksia puretaan ja palvelutoimintaa voidaan jälleen käynnistää laajemmin.

Lomautusten perumisesta on tehty kaupunginjohtajan päätös 5.5.2020.

 

 

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista työhön:

 

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/

https://www.jhl.fi/2020/03/16/mita-jos-kouluja-paivakoteja-aletaan-sulkemaan-saako-lapsen-kanssa-kotiin-jaava-vanhempi-palkkaa/

 

https://www.jhl.fi/2020/03/27/kunta-alan-sopimuksessa-tammikuussa-2019-maksettu-kertaera-maksetaan-takautuvasti-myos-perhevapailla-olleille/

 

KT-yhteyshenkilötiedote 25.2.2020

Vuosilomien vahvistaminen

Kunnista ja kuntayhtymistä on kyselty jonkun verran vuosilomien vahvistamisesta talvelle ja keväälle 2020. On käynyt myös ilmi, että joissain yksittäistapauksissa työnantaja on julistanut henkilöstöä koskevia kaiken kattavia lomakieltoja ilmeisesti valmiustoimenpiteinä mahdollisille työtaistelutoimenpiteille.

 

KT Kuntatyönantajat toteaa, että vuosilomien antamisessa noudatetaan KVTES:n IV luvun 7 §:n määräyksiä. Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 vuosilomat on annettava lomavuoden 2020 lomakauden alkuun mennessä eli ennen 2.5.2020. Vuosiloman ajankohdasta voidaan tästä poiketen sopia työntekijän ja viranhaltijan kanssa siten, kun KVTES:n IV:n 8 §:ssä on määrätty vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopimisesta palvelussuhteen kestäessä. KVTES:n IV:n luvun 8 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia niin ikään, että lomanmääräytymisvuoden 2019–2020 vuosilomia pidetään jo ennen lomakauden 2020 alkua.

 

Työnantaja on velvollinen työrauhan aikana noudattamaan vuosilomia vahvistaessaan KVTES:n määräyksiä. Työnantajilla voi olla myös omia vuosiloman antamisen käytäntöjä sopimusmääräysten antamissa puitteissa, joita on nytkin tarkoituksenmukaista noudattaa KVTES:n IV:n luvun työnantajalle antaman harkintavallan puitteissa.

 

 

 

Kiky-tunnit ja työsopimuksessa sovittu työaika
 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 4.11.2019 ratkaisun Insinööriliiton jäsentä ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevassa asiassa. Ratkaisu koski työehtosopimukseen perustuvien ns. kiky-tuntien suhdetta työntekijän työsopimuksessa sovittuun työaikaan.
 

Kyseisessä tapauksessa työntekijän työsopimuksessa oli nimenomaisesti sovittu 37,5 tunnin viikkotyöajasta ja työnantaja oli työehtosopimukseen vedoten teettänyt työntekijällä puoli tuntia lisätyöaikaa viikossa. Työntekijä ei ollut antanut suostumustaan työajan pidentämiseen. Käräjäoikeus katsoi, että kiky-tuntien teettäminen oli vastoin työntekijän työsopimusta. Käräjäoikeus totesi myös, että sovellettavasta työehtosopimuksesta ei käynyt ilmi, että osapuolet olisivat sopineet ns. edullisemmuussäännön sivuuttamisesta, mikä olisi ollut edellytys sille, että työehtosopimuksen määräys voisi ohittaa työsopimuksen. Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle työsopimuksen rikkomisen johdosta aiheutunut ansionmenetys.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Työnantaja valittanee tuomiosta hovioikeuteen.

 

 

 

Tiedote teknisen keskuksen rakentamisen palvelualueen henkilöstölle ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen henkilöstölle

Työnantaja on huhtikuussa 2019 linjannut, että uudet avoimeksi tulevat palvelussuhteet, jotka tulevat nykyiselle tuntipalkkaisten työehtosopimuksen alueelle, muutetaan teknisten sopimuksen alaisiksi palvelussuhteiksi. Tavoitteena on palkanlaskennan ja työaikakirjanpidon kehittäminen. Muutoksella ei ole vaikutusta nykyisiin TTES-palvelussuhteisiin.

Lisäksi työnantaja ryhtyy valmistelemaan laajempaa uudistusta, jonka tavoitteena on siirtää pidemmällä tähtäimellä TTES-henkilöstöä teknisten työehtosopimuksen piiriin. Tämä edellyttää taustatyötä liittyen teknisten sopimuksen järjestelmän laajentamiseen (uudet tehtävänkuvat ja vaativuuden arviointi).

Työnantaja tulee vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 aikana tarjoamaan TTES-alueen henkilöstölle mahdollisuutta siirtyä teknisten sopimuksen alueen työntekijöiksi. Mahdollinen muutos on työntekijöille vapaaehtoinen ja siitä tullaan informoimaan henkilöstöä valmistelutyön edetessä.

 

 

 

 


 

 

EPÄPÄTEVYYSALENNUS

Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely on lopetettava.

Katso luottamusmiespalstalta lisätietoa ja ota yhteys luottamusmieheen.

 

 

 

Muistathan päivittää jäsentietosi JHL:n rekisteriin, näin saat varminnin tietoa tapahtumista!

Tärkeä tiedotus jäsenistölle!!!

Nyt kannattaa käyttää hyväksi JHL:n moinipuolista koulutustarjontaa!

mm:

  • edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi
  • yhdistys- ja kansalaistoiminnan kurssi
  • harrastetoimintaan kiinnitetyt JHL tutuksi -kurssit, esimerkiksi valokuvaus tai liikunta
  • hyvinvointiin liittyvät virkistysviikonloput
  • ATK-taitojen parantamiseen liittyvät kurssit sekä
  • ammattialojen erilaiset koulutuspäivät.

Tästä pääset liiton jäsenpalveluuun

Käy päivittämässä jäsentietosi!

 

KEVÄTKOKOUS TULOSSA!!

torstaina 29.4. klo 17.30

Ajankohtaista tietoa

MS Word -tiedostoHenkilöstön edustajatERIÄVÄ kannanotto.docx (15 kB)
YT-neuvotteluissa vastustimme työsopimuslain pykälää palkanmaksun keskeytyksestä

Huhtikuu 2021

Ei tapahtumia
Huhtikuu 2021
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30